Myseum of Toronto

Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Animated
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Totebag
Karen Carter, Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Letterhead
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Tshirt
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Website
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo, Website
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Business Cards, Interbrand, Logo
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand
Matthijs Matt van Leeuwen, Kozue Yamada, Myseum of Toronto, Interbrand, Logo

2015

Visual Identity for the the Myseum of Toronto.
With Kozue Yamada and Chris Campbell @Interbrand, New York & Toronto.